Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Máte AdBlock?

Prevádzka tejto stránky nie je zadarmo, vaša návšeteva ale je. Vypnite si prosím AdBlock a obnovte stránku (F5).

Kategória: Hudba

img
Jedným z najvážnejších problémov v našom modernom svete je hlukové znečistenie, ktoré WHO nazýva „morom našej doby“. Okrem mnohých účinkov na zdravie môže pretrvávajúci hluk viesť aj k strate sluchu. Čo je to hluk? Zvuk je mechanická vlna, ktorá sa šíri vo flexibilnom médiu ako je vzduch. Ľudské ucho sníma kolísanie tlaku spôsobené zvukovými vlnami. […]
This div height required for enabling the sticky sidebar