Máte zapnutý Adblock!

Prosím vypnite Adblock na stránke Svetkuriozit.sk a znovu ju načítajte (F5). Ďakujeme

Záverečná práca čaká skôr či neskôr každého študenta na vysokej škole. Či už plánujete ukončiť len bakalárske štúdium alebo máte vyššie ašpirácie na doktorandské alebo nebodaj na docentúru. Väčšina prác má nejaké spoločné znaky a podmienky, ktoré musí dosahovať a niečím sa samozrejme líšia. Čím ide o vyšší level štúdia, tým je práca náročnejšia, rozsiahlejšia a musí spĺňať dodatočný výskum podporujúci jej obsah. Záverečnou prácou študent musí ukázať, že plne pochopil obsah svojho štúdia a vie ho teoreticky ale aj prakticky aplikovať.

Všetky práce majú isté spoločné znaky. Každá musí spĺňať smernice rektora danej vysokej školy. Riadia sa stále istou šablónou, ktorú majú predpísanú, musia dodržiavať istú veľkosť písma, okraje, formátovanie nadpisov, tabuliek a celkovú štruktúru obsahu. Ich spoločné znaky zvyknú byť tieto – pevný alebo polopevný obal, titulná strana ,úvodná strana, poďakovanie, abstrakt, abstrakt v cudzom jazyku, obsah, úvod, jadro, záver, zoznam použitej literatúry (bibliografia), zoznam obrázkov, zoznam iných použitých materiálov, prílohy. Aké všetky záverečné práce poznáme, ako sa rozdeľujú a na čo si pri ich písaní dávať pozor si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Rozdelenie záverečných prác

Základné a bežnejšie záverečné práce sú zoradené podľa náročnosti takto:

Bakalárska práca – ukončenie štúdia prvého stupňa a teda bakalára. Zvyčajne po troch rokoch štúdia. Najjednoduchšia a menej rozsiahla práca. Mala by obsahovať približne 54 000 až 72 000 znakov, čo je 30 až 40 normostrán.

Diplomová práca – ukončenie druhého stupňa štúdia a teda magisterského, inžinierskeho alebo doktorského študijného programu. Jej rozsah je 90 000 až 126 000 znakov, čo predstavuje plus-mínus 50 až 70 normostrán.

Rigorózna práca – ukončenie postgraduálneho stupňa štúdia. Niektoré magisterské štúdiá sa končia rigoróznou prácou. To sú štúdiá na doktora filozofie a teda PhDr, ďalej JUDr., RNDr., ThDr., ThLic. a PaeDr. Na tie sú už vyššie nároky podľa Ministerstva školstva, keďže sa rátajú medzi kvalifikačné práce. Jej rozsah je 70 až 90  normostrán, čo je 126 tisíc až 162 tisíc znakov.

Dizertačná práca – ukončenie tretieho stupňa štúdia. Jej náročnosť je taktiež vysoká a musí byť podložená výskumom na istej úrovni. Dizertácia vám umožní získať titul PhD. (v minulosti aj CSc.) a teda uzatvára doktorandské štúdium vysokoškolského vzdelania. Jej náležitosti upravuje zákon zo slovenskej legislatívy č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Jej dĺžka je 144 000 až 216 000 znakov, čo je približne 80 až 120 normostrán.

Habilitačná práca – ukončenie akademického štúdia docentúry. Po ukončení habilitácie môžete získať akademický titul docenta. Náležitosti tu neupravuje zákon ale taktiež rektora danej vysokej školy. Rozsah takýchto prác zvykne byť do 270 000 znakov, čo je asi 150 normostrán. Jej úroveň a obtiažnosť je najvyššia.

Štandardizované formátovanie záverečných prác

To sa síce môže s malými odchýlkami meniť, štandardne by ale všetky práce mali spĺňať isté formátovanie, ktoré zvykne byť nemenné.

Veľkosť strany zvykne byť stále A4 a teda 210 x 297 mm. Bežný text sa zarovnáva vždy do bloku (podľa okrajov). Štandard okrajov každej strany: ľavý okraj – 3,5 cm, pravý okraj – 2 cm, horný a dolný okraj – 2,5 cm. Text musí byť rozdelený do odsekov. Prvý riadok v odseku je nastavený na 1,25 cm. Číslovať sa práca začína až v  Úvode, strany predchádzajúce Úvodu sa nečíslujú. Číslovanie končí poslednou stranou bibliografie a teda Zoznamom použitej literatúry. Úvodná titulná strana sa do počtu strán nezapočítava. Číslovanie strán nájdeme v päte dokumentu v strede, občasne na pravej strane na spodku. Kapitoly sa číslujú nasledovne: prvá úroveň – 1. Názov prvej kapitoly – umiestňuje sa vždy na novú stranu. Druhá úroveň – 1.1 Názov druhej kapitoly (podkapitoly). Tretia úroveň: 1.1.1 Názov tretej kapitoly (podpodkapitoly). V práci sa nečísluje Úvod, Záver ani Zoznam použitej literatúry. Popisy tabuliek, grafov, obrázkov a iných objektov majú veľkosť písma 10 a zvyknú byť zarovnané na stred. Popis tabuľky sa nachádza nad danou tabuľkou, pod tabuľkou sa umiestňuje zdroj odkiaľ bola tabuľka prevzatá, prípadne, či ide o vlastný výskum a teda tabuľka je originálna.

Písanie záverečnej práce nie je nič jednoduché a je na každom jednotlivcovi pristupovať k tomu zodpovedne. Ukončenie štúdia a príprava na ďalší život vám bude potom odmenou.

Ako sa vám páčil tento príspevok?

Kliknite na hviezdu pre vaše hodnotenie!

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto zahlasuje.

Komentáre

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :