Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

img

Havarijné poistenie využijete nielen pri autonehode

/
/
/
80 Zobrazení

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, mali by ste poznať aj poistné produkty, ktoré sa k tomuto majetku vzťahujú. Mnohí vlastníci žijú totiž v mylnej domnienke, že povinné zmluvné poistenie pokryje všetko, čo potrebujú. Nie je to však pravda. Ak chcete chrániť vlastný majetok, potrebovať budete aj havarijné poistenie, ktoré vaše auto chráni nielen pred autonehodou, ale aj pred niekoľkými ďalšími rizikami. Viete o aké riziká ide?

S vlastníctvom motorového vozidla priamo súvisia dva typy poistenia. Ide o povinné zmluvné poistenie, tzv. PZP, a havarijné poistenie. PZP je zo zákona povinné pre všetky motorové vozidlá a jazdiť bez neho jednoducho nemôžete. Založiť si ho viete na pobočke ktorejkoľvek poisťovne, k dispozícii však máte aj PZP online. Havarijné poistenie je však produkt, ktorý je dobrovoľný. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

PZP je povinné zákonné poistenie, ktorého úlohou je kryť škody na majetku a aj na živote osôb poškodených v prípade dopravnej kolízie. Ak sa teda stanete obeťou dopravnej nehody, vaša ujma bude pokrytá z PZP vodiča, ktorý kolíziu spôsobil, ak ste však vinníkom dopravnej nehody vy, PZP vám škody na majetku nekryje v absolútne žiadnom rozsahu. V prípade, že chcete chrániť vlastný majetok, mali by ste mať okrem PZP uzatvorené aj havarijné poistenie, ktoré v prípade dopravnej nehody pokrýva náklady na poškodenie vášho vozidla. Význam havarijného poistenia však oceníte nielen v prípade dopravnej nehody. Toto poistenie sa totiž vzťahuje aj na viaceré ďalšie riziká, ktoré by na vašom majetku mohli spôsobiť škody nie malého rozsahu.

Havária s iným vozidlom

Jedným z už spomínaných rizík, na základe ktorého máte nárok na plnenie z havarijného poistenia, je havária s iným vozidlom. V prípade, že táto udalosť nastane, poisťovňa nerozlišuje, či ste vinníkom dopravnej nehody boli vy alebo niekto iný. Smerodajným v tomto prípade je, že daná poistná udalosť nastala.

Havária nárazom do stromu či plotu

Málokto si uvedomuje, že k dopravnej nehode nemusí dôjsť len po strete s iným motorovým vozidlom. Jej dôvodom môže byť aj náraz do stromu či do plotu ak napríklad dostanete šmyk na zľadovatenej vozovke. Ak by k takejto udalosti došlo a vy by ste nemali uzatvorené havarijné poistenie, museli by ste si všetky škody, ktoré by na vašom aute vznikli, hradiť sami, s havarijným poistením vám však minimálne časť nákladov pokryje poisťovňa.

Havária pri strete so zverou

Jednou z častých dopravných nehôd sú aj havárie, ku ktorým dochádza pri strete so zverou. Ide pritom o mimoriadne nebezpečné situácie, ktoré nielenže dokážu ohroziť život človeka, ale do pomerne dezolátneho stavu dokážu dostať aj vaše auto. Aj v tomto prípade však ide o riziko, ktoré je možné kryť z havarijného poistenia, a ktoré vám dokáže náklady na opravu takéhoto vozidla pokryť v plnom rozsahu.

Poškodenie vozidla vandalmi

Ďalším rizikom, ktoré sa oplatí mať v rámci havarijného poistenia kryté, je vandalizmus. Ten je totiž najmä za posledné roky na poriadnom vzostupe. Výsledkom sú zhorené vraky áut, posprejované, poškriabané či dokonca ukradnuté autá, ku ktorým sa svoji majitelia už nikdy viac nedostanú. Na jednej strane presviedčame samých seba, že nám sa takéto situácie nedejú, omnoho väčšiu istotu nám však môže dať havarijné poistenie, ktorého úlohou je poskytnúť nám v takejto situácii adekvátnu kompenzáciu.

Poškodenie vozidla hlodavcami

Okrem ľudského faktora môže k poškodeniu auta dôjsť aj zavinením zvierat. Tentokrát je reč o hlodavcoch, ktoré vo vyhriatych útrobách auta nachádzajú miesto pre svoj odpočinok. Problém je, že počas svojho nočného pobytu neraz dohryzú káble, hadice, rôzne obklady či izolačný materiál, ktorý je pre fungovanie auta jednoducho nevyhnutný. A hoci vy ako majiteľ auta nedokážete takúto situáciu ovplyvniť, jeho ochranu vám môže poskytnúť správne poistenie auta, ktoré bude kryť aj takéto riziká.

Ako sa vám páčil tento príspevok?

Kliknite na hviezdu pre vaše hodnotenie!

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto zahlasuje.

Komentáre

  • Facebook
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar