Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Máte AdBlock?

Prevádzka tejto stránky nie je zadarmo, vaša návšeteva ale je. Vypnite si prosím AdBlock a obnovte stránku (F5).

Značka: setrenie

img
V týchto výpočtoch sa brali do úvahy priemerné platy v daných mestách. Ďalej sa to počítalo ako nemožná situácia, keďže by ste museli odkladať 100% vášho platu. Je to ale len pre účely porovnávania. Kde by bolo pre vás ľahšie kúpiť si byt z platu v danom meste? Prvý údaj je koľko rokov by ste […]
This div height required for enabling the sticky sidebar