Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Máte AdBlock?

Prevádzka tejto stránky nie je zadarmo, vaša návšeteva ale je. Vypnite si prosím AdBlock a obnovte stránku (F5).

Značka: porusenie

img
Anrchisti absolútne nedodržujú žiadne pravidlá. Robia si čo chcú a kde chcú. A takto to potom s nimi vyzerá. Hanba tým, čo porušujú pravidlá! Prvý anarchista na zemi.   Patrí na 4té poschodie!   Popíšte sa v troch slovách. Som teda poriadny rebel.   ….. psi nedovolení.   Ďakujeme za opatrné šoférovanie.   Vráťte nám […]
This div height required for enabling the sticky sidebar