Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Značka: mamy

img
Podobnosť medzi matkami a dcérami bola predmetom záujmu vedcov už dlhý čas. Veľa štúdií sa zameriava na výskum toho, aké vlastnosti a črty sa prenášajú z matky na dcéry. Zatiaľ čo niektoré vlastnosti môžu byť dané genetickými faktormi, iné sú ovplyvnené prostredím a spoločenskými faktormi. V prvom rade sa môže zdať, že fyzická podobnosť medzi […]
This div height required for enabling the sticky sidebar